Türk Tarihi Makaleler

24 Ağu, 2019

Estergonun Fethi

Estergonun fethi; Estergon kenti, Budin’in 45 kilometre kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu asrın sonlarında Hıristiyanlığı özümseyen Macar Kraliyetinin başşehri oldu 996....

24 Ağu, 2019

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp savaşı; İtalya, birliğini kurunca, diğer Avrupa devletleri şeklinde sömürge siyaseti takibine başladı. Kendi toprakları karşısına düşen Trablus ve Bingazi’yi, ülkesine katmak istiyordu. Bu topraklar,...

23 Ağu, 2019

Uşi (Ouchy) Antlaşması nedir maddeleri nelerdir?

Uşi antlaşması 18 Ekim 1912 tarihinde İtalya ile Osmanlı Devleti arasında, Trablusgarp  Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Trablusgarp’a İtalyan kuvvetlerinin saldırması üzerine Osmanlı Devleti, bu bölgeye...

22 Ağu, 2019

Sırpsındığı Savaşı (Zaferi)

Sırpsındığı zaferi Osmanlı kuvvetlerinin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş (1364). Osmanlı Beyliğinin Trakya ve Balkanlar’da hızlı bir şekilde ilerleyerek birçok bölgeyi ele geçirmesi, Papa Urbanus...

20 Ağu, 2019

Malazgirt Savaşı (Zaferi) ve Sonuçları

Malazgirt savaşı Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olan Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen birlikleri arasında; 26 Ağustos 1071 tarihinde Doğu Anadolu bölgesinde Malazgirt Ovasında meydana...

19 Ağu, 2019

Pasarofça Antlaşması ve Sonuçları

Pasarofça Antlaşması 1703-1730 yılları arasında; Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî adlı defterdarlıkla 1714 – 1717 yıllarında Osmanlı – Avusturya –...

18 Ağu, 2019

Dandanakan Savaşı

Dandanakan savaşı, Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Selçuklu Devletinin bağımsızlıklarını kazanmaları Gazne devletinin itibarını sarsmıştı. Harezm valisi Altuntaşoğlu Harun; Selçukluları Horasan bölgesinin fethi...

16 Ağu, 2019

Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu siyasi alanda Türkçülük düşüncesini temsilidir; 1869 yılında Azerbaycan’ın Şişe şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Mirza Hasan Bey, annesi Sarıca Ali adlı göçebe bir topluluktan...

16 Ağu, 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması Eylül 1918 yılına gelindiğinde; savaşın Türkiye ve müttefikleri için kaybedildiği kesin olarak belirlenmişti. Nitekim Bulgaristan, 29 Eylülde ve Almanya da 4 Ekim’de...

Türk tarihi
1
15 Ağu, 2019

Türk Tarihi ve Türk Adının ve Anlamı Nedir?

 neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. “Türk” kelimesi ilk çağlarından beri kullanılmaktaydı; belirli bir topluluğun yada kavimler birliğinin ismi olarak anılıyordu. Türkler’in köklü ve çok...

Adblock Kullanıyorsunuz

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün.