İlginizi Çekebilir
Trablusgarp Savaşı
  1. Ana Sayfa
  2. Osmanlı Imparatorluğu
  3. Ahmet Tevfik Paşa

Ahmet Tevfik Paşa

Ahmet Tevfik Paşa sadrazamlığa geçiş süreci ve sadrazamlık döneminde yaşadığı talihsizlikleri açıklayan biyografi ve daha fazlası

ahmet-tevfik-pasa

AHMET TEVFİK PAŞA KİMDİR?

Ahmet tevfik paşa , Aslen soylu ve Kırımlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Tevfik, 1845 yılında İstanbul / Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra askeri eğitim almayı tercih etti. Eğitimi devam ederken Babı-Ali Tercüme Odası’nda işe başladı. Burada gösterdiği gayret ve azim sayesinde elçiliklerde görev almaya başladı. Burada ikinci katip olarak çalışan Ahmet Tevfik, herhangi bir parti mensubu değildi. Hariciye Nazırında yaptığı 4 yıllık çalışmasının ardından 1909 yılında sadrazamlığa yükseldi. Siyasi bir görüşü savunmadığı için herkes tarafından güven teşkil eden birisiydi.
    Ahmet Tevfik sadrazamlık makamındayken tahtta II. Abdülhamit vardı. Tevfik Paşa’nın sadrazamlığıysa uzun sürmedi. 31 Mart Olaylarının yaşanmasıyla padişah tahttan indirildi ve Tevfik Paşa da sadrazamlık görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra İngiltere’ye bağlı Londra Elçiliği’nde, Londra Büyükelçisi olarak görev aldı. I. Dünya Savaşı başlangıcına kadar da buradaki görevini sürdürdü. Ancak savaş sonrası Modros Antlaşması’nın imzalanmasıyla 1918 yılında tekrar sadrazam olarak atandı. Talihsiz bir durum olarak bu  atamadan 2 gün sonra düşman deniz kuvvetleri Boğazlarda konuşlandılar. O sıralarda Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a gelmişti. Hükümetin hareketlerini ve atacakları adımları takip ediyordu.

Damat Ferit Nasıl Sadrazam Oldu?

    Karışık ve talihsizliklerle dolu bir dönemde sadrazam olan Ahmet Tevfik, en alt makamdan en üst makama çıkmayı başarmış bir kişiydi. Osmanlı’da ulaşılabilecek en yüksek mertebe sadrazamlıktı. Fakat dönemin koşulları ve siyasi gelişmeler bu makamı baskı altına alıyor, sadrazam büyük bir yükün altında kalıyordu. Tam bir buhran ve savaş dönemine denk gelen Ahmet Tevfik birkaç aylık görevinden istifa etti. 1919 yılında sadrazamlığı bırakan Ahmet Paşa’nın yerine Damat Ferit geçmişti. Ancak İzmir’in işgal edilmesi üzerine Damat Ferit’de istifasını verdi. Fakat kabul edilmedi. Damat Ferit’in sadrazam olduğu süreçte Ahmet Tevfik Paşa barış yanlısı göürşmelerde yerini aldı. Sevr’in imzalanmış olmasıyla Damat Ferit, sadrazamlıktan istifa edip yurt dışına gitti. Bunun üzerine Ahmet Tevfik Paşa yeniden sadrazamlık mertebesine atanarak son Osmanlı kabinesinin kurulmasını sağladı. (21 Ekim 1920)
     Bu sırada itilaf devletleri politik oyunlarına devam ediyorlardı. Londra’da yapılacak olan barış konferansına İstanbul Hükumeti’ni ve TBMM’yi de çağırdılar. Böylelikle iki hükumet arasındaki suyun bulandırılmasını sağlayacaklardı. Milli Mücadele hızla sürüyor ve başarılı sonuçlar alınıyordu. Ancak Ahmet Tevfik Paşa ve TBMM arasında uzlaşma sağlanamıyordu. Mustafa Kemal Paşa “sadece milletin seçtiği vekillerin konferansa gitmesi” taraftarıyken, Ahmet Tevfik Paşa’da “her iki hükumetin de devletin çıkarlarını koruduğunu, bundan dolayı İstanbul Hükümeti’nin de bu toplantıda olmasının hiçbir sakınca gözetmediğini” savunuyordu.
     Neticede uzlaşma sağlandı ve konferansa her iki hükümette katıldı. Ahmet Tevfik Paşa, konferans sırasında öncelikli sözü Ankara hükümetine bıraktı. Böylelikle gayet barışçıl ve mütevazi bir politika izleyerek toplantıyı yönetmiş oldu.

Ahmet Tevfik Paşa Döneminin Bitişi

   Londra Konferansı sonrası birkaç yıl daha sadrazamlık görevini devam etti. Saltanatın kaldırılmasıyla istifa eden Ahmet Paşa, yönetimi İstanbul’dan Ankara’ya bıraktı. O sırada Ankara temsilcisi olarak Refet Paşa görev yapmaktaydı. Görevini Refet Paşa’ya devreden Ahmet Tevfik, sonrasındaki hayatında gayet mütevazi ve sivil bir yaşam sürdü. Kurtuluş Savaşı sırasında izlediği ılımlı politika sayesinde savaşa katkıda bulundu. Osmanlı’nın en zor ve çetrefilli döneminde sadrazamlık yapan Ahmet Tevfik, buna rağmen iyi bir izlenim bırakmıştır. Çevresinde sevilen, güven veren ve karakterli bir yapıya sahip olan Ahmet Tevfik Paşa 8 Ekim 1936 yılında ise yaşama veda etti.
Yorum Yap

Yorum Yap