Anadolu Öncesi Türk Tarihi

Anadolu öncesi Türk tarihi ile ilgili araştırmalar, makaleler ve ders notları niteliğinde yazılar için sayfamızı ziyaret edin

27 Ağu, 2019

Türklerde Devlet Geleneği ve Hakimiyet Anlayışı

Allah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi ve emanet etmiştir. Bütün emirler ve hükümdarlar bizim memurlanmızdır. Sultan  Sencer Bilindiği gibi Türkler, islam dinini kabul etmeden önce...

20 Ağu, 2019

Malazgirt Savaşı (Zaferi) ve Sonuçları

Malazgirt savaşı Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olan Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen birlikleri arasında; 26 Ağustos 1071 tarihinde Doğu Anadolu bölgesinde Malazgirt Ovasında meydana...

18 Ağu, 2019

Dandanakan Savaşı

Dandanakan savaşı, Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Selçuklu Devletinin bağımsızlıklarını kazanmaları Gazne devletinin itibarını sarsmıştı. Harezm valisi Altuntaşoğlu Harun; Selçukluları Horasan bölgesinin fethi...

Türk tarihi
1
15 Ağu, 2019

Türk Tarihi ve Türk Adının ve Anlamı Nedir?

 neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. “Türk” kelimesi ilk çağlarından beri kullanılmaktaydı; belirli bir topluluğun yada kavimler birliğinin ismi olarak anılıyordu. Türkler’in köklü ve çok...

8 Ağu, 2019

Yaratılış Destanı

Yaratılış Destanı Türk mitolojisinde ve inancında oldukça önemli yere sahiptir. Destan Şamanizm izleri de taşımaktadır. İçerik açısından dünyanın nasıl yaratıldığı, insan ve şeytanın nasıl var...

6 Ağu, 2019

Batı Göktürk Devleti

    Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Batı Göktürk ve Doğu Göktürkolarak ikiye ayrıldı. Doğu Göktürk Kağanlığı İşbara tarafından Batı Göktürk Kağanlığı ise Tardu tarafından yönetilmekteydi. Bu iki devlet yöneticileri arasında baskınlık ve yönetim mücadelesi...

5 Ağu, 2019

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı ilk olarak Çin yıllıklarında geçmiştir. Göktürklere ait bilgilerin yer aldığı bu yıllıklar Çin sülalelerinden biri olan Chou döneminde yazılmıştır. Beş versiyonu bulunan Ergenekon...