Anadolu Öncesi Türk Tarihi

Anadolu öncesi Türk tarihi ile ilgili araştırmalar, makaleler ve ders notları niteliğinde yazılar için sayfamızı ziyaret edin

Türk tarihi
1
15 Ağu, 2019

Türk Tarihi ve Türk Adının ve Anlamı Nedir?

 neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. “Türk” kelimesi ilk çağlarından beri kullanılmaktaydı; belirli bir topluluğun yada kavimler birliğinin ismi olarak anılıyordu. Türkler’in köklü ve çok...

8 Ağu, 2019

Yaratılış Destanı

Yaratılış Destanı Türk mitolojisinde ve inancında oldukça önemli yere sahiptir. Destan Şamanizm izleri de taşımaktadır. İçerik açısından dünyanın nasıl yaratıldığı, insan ve şeytanın nasıl var...

6 Ağu, 2019

Batı Göktürk Devleti

    Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Batı Göktürk ve Doğu Göktürkolarak ikiye ayrıldı. Doğu Göktürk Kağanlığı İşbara tarafından Batı Göktürk Kağanlığı ise Tardu tarafından yönetilmekteydi. Bu iki devlet yöneticileri arasında baskınlık ve yönetim mücadelesi...

5 Ağu, 2019

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı ilk olarak Çin yıllıklarında geçmiştir. Göktürklere ait bilgilerin yer aldığı bu yıllıklar Çin sülalelerinden biri olan Chou döneminde yazılmıştır. Beş versiyonu bulunan Ergenekon...