İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Anadolu Öncesi Türk Tarihi
  3. Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı

Dandanakan savaşı, Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Selçuklu Devletinin bağımsızlıklarını kazanmaları Gazne devletinin itibarını sarsmıştı. Harezm valisi Altuntaşoğlu Harun; Selçukluları Horasan bölgesinin fethi için teşvik ederek Gazneli yaşayanlarına karşı isyan etti. Karahanlı hanedanından olan Böri Tekin; Toharistan ve Hattulan bölgelerine 1038 senesinde bir akın yapmıştır. Bununla birlikte Ali Tekin oğulları arasında başlayan gerginlik Gazneliler’in işine yaradı. Gazneli Sultan Mesud, 1028 yılında 60 filin yer aldığı ordusunu büyük bir orduyla Gazne’den Belh’e doğru hareket etti. Emrindeki bir orduyu Herat’a, başka bir orduyu da Merv üzerine gönderdi.

Gazneliler, Selçuklu Devletini ve Türkmenleri bütünüyle ezmek kararındaydılar. Sultan Mesud, Belh bölgesine ulaştığı zaman; Çağrı Bey, Talekan, Fâryâb ve Şapûrgan’ı esir altına alıyordu. Sultan Mesud, nisan ayının ortasında Serahs’a yürüyen 70 bin süvari ve 30 bin piyade bulunan ordusuyla onu takip etti. Bu iki ordu 15 Mayıs 1039 tarihinde birbiriyle karşılaştı. Selçuklular, çöl tarafına çekilmek zorunda kaldılar. Bu iklime alışık olmayan Gazne ordusu devam edemedi. Uzun süren savaştan sonra geçici bir barış yapıldı. Bu sürede Selçuklular, Türkistan tarafından gelen Oğuzlar ile güçlerini birleştirerek devam ettiler. Sultan Mesud, hazırlıklarını tamamlayarak 12 Kasım 1039 tarihinde tekrar savaş etmek için harekete geçti. 1040 yılının mayısında ilk çarpışmalar başladı. Selçuklular, hafif süvari birlikleriyle saldırarak; su kuyularını kullanılmaz hale getirmişlerdir. Gazne ordusu, su bulabilmek amacıyla, Dandanakan kalesine çekilmek zorunda kaldı. Burada bulunan su kuyuları da işe yaramaz duruma getirilmişti. Gazne ordusunda birlik ve düzen bozuldu. Meydan savaşı 3 gün sürdü. Susuzluk, yorgunluk, açlık sebebiyle dağılan Gazneliler tam bir bozguna uğradılar. 23 Mayıs 1040 Cuma günü, kesin olarak zafer kazanılmıştır. Sultan Mesud, 100 süvari ile savaş alanından zorlukla kurtuldu. Gazne ordusu, bütün hazinelerini, mallarını, silahlarını bıraktı.

Dandanakan Savaşı Sonucu

Savaştan sonra Selçuklu Devletinin karşısına çıkacak güçlü bir kuvvet kalmadı; bu zaferle Selçuklu devletinin kurulması kesinleşmişti. Savaşın sonunda Sultan Mesud, Horasan bölgesini tamamıyla Selçuklulara bıraktı. Bağımsızlıklarını kazanan Selçuklular, bu olaydan sonra İslam ülkelerini ele geçirmeye başladılar.

Yorum Yap

Yorum Yap