İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Osmanlı Imparatorluğu
  3. Estergonun Fethi

Estergonun Fethi

Estergonun fethi; Estergon kenti, Budin’in 45 kilometre kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu asrın sonlarında

Estergonun Fethi

Estergonun fethi; Estergon kenti, Budin’in 45 kilometre kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu asrın sonlarında Hıristiyanlığı özümseyen Macar Kraliyetinin başşehri oldu 996. Dördüncü Kral Bela, 12. asrın ortalarında, başşehri Budin’e taşıdı ise de, kent, dînî merkez olma hüviyetini devam ettirdi. Taç giyme törenleri yeniden burada yapıldı. Estergon’u ilk fetheden Osmanlı hükümdarı, Kanunî Sultan Süleyman’dır. Budin’i fethettikten sonra, 1529’da, Viyana’yı abluka etmek üzere Avrupa’ya hareket eden padişah, Semendire Sancakbeyi Yahya Paşazâde Mehmed Beye, lider birlikleriyle ilerlemesini söyledi. Mehmed Bey ve emrindeki güçler, yolları üzerindeki Estergon Kalesine abluka ettiler. Kale müdafîleri karşılarında Osmanlı askerini görünce, silah atmaksızın kaleyi teslim ettilerse de, bu hal kısa sürdü ve 1531’de elimizden çıktı.

Estergon’un kesin olarak Osmanlı kontrolüne girmesi, Kanunî Sultan Süleyman Hanın, 1543’te Avrupa’ya yaptığı Estergon Sefer-i Hümayûnu ismiyle tanınmış onuncu seferine gerçekleşti.

Kanunî Sultan Süleyman Han, Estergon’un fethi için, harikulade ordusu ile 1543 seneyi Nisan ayının sonlarında, Edirne’den yola çıktı ve Temmuz sonlarında Estergon’a geldi. 29 Temmuz’da kaleyi muhasara etti. Avusturyalılar, Budin’i kaybettikten sonra Estergon’a önemsemişler, büyük miktarda tahkim etmişlerdi. Sultan, bu pek muhkem olan kaleye fetihten evvel, bir elçi kurulu yollayıp, onları İslam’a davet etti.

Öneriyi yalanlanınca cizye vermelerini, yoksa kan döküleceğini bildirdi. Bu önerinin de yalanlanması üzerine, muhasara başladı. 6 Ağustostan sonra daha da şiddetlendi. On iki günlük bir abluka etmeden sonra düşman emân dileyerek 10 Ağustos 1543’te teslim oldu. Camiye çevrilen büyük kilisede ilk Cuma namazını kılan Sultan, kaleyi yine tahkim ettirdi. Estergon’u sancakbeyliği hâline getirerek, Budin Beylerbeyliğine bağladı.

Estergonun fethi sonraki tarihlerde Estergon, serhat kalelerimizin en önemlilerinden olmuştur. 140 sene Osmanlı hâkimiyetinde kalan Estergon kenti, 1683 Avusturya Savaşı sırasında kesin olarak kaybedildi.

Yorum Yap

Yorum Yap