Osmanlı Imparatorluğu

Osmanlı imparatorluğu dönemi Türk tarihi, Padişahlar, Türk devletleri, savaşlar, antlaşmalar, tarih notları, selçuklular, hun devleti ve daha fazlası

24 Ağu, 2019

Estergonun Fethi

Estergonun fethi; Estergon kenti, Budin’in 45 kilometre kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu asrın sonlarında Hıristiyanlığı özümseyen Macar Kraliyetinin başşehri oldu 996....

24 Ağu, 2019

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp savaşı; İtalya, birliğini kurunca, diğer Avrupa devletleri şeklinde sömürge siyaseti takibine başladı. Kendi toprakları karşısına düşen Trablus ve Bingazi’yi, ülkesine katmak istiyordu. Bu topraklar,...

23 Ağu, 2019

Uşi (Ouchy) Antlaşması nedir maddeleri nelerdir?

Uşi antlaşması 18 Ekim 1912 tarihinde İtalya ile Osmanlı Devleti arasında, Trablusgarp  Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır. Trablusgarp’a İtalyan kuvvetlerinin saldırması üzerine Osmanlı Devleti, bu bölgeye...

22 Ağu, 2019

Sırpsındığı Savaşı (Zaferi)

Sırpsındığı zaferi Osmanlı kuvvetlerinin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş (1364). Osmanlı Beyliğinin Trakya ve Balkanlar’da hızlı bir şekilde ilerleyerek birçok bölgeyi ele geçirmesi, Papa Urbanus...

19 Ağu, 2019

Pasarofça Antlaşması ve Sonuçları

Pasarofça Antlaşması 1703-1730 yılları arasında; Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî adlı defterdarlıkla 1714 – 1717 yıllarında Osmanlı – Avusturya –...

14 Ağu, 2019

Bucaş Antlaşması

Lehistan ile Hotin Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı Devleti arasında devam etmesi gereken bir barış süreci söz konusu olmuştu. Bu barış, yaklaşık 50 yıl kadar devam etmiş ancak sonrasında...

12 Ağu, 2019

Osmanlı Devletinin Hızlı Yükselişinin Sebepleri

Osmanlı devletinin hızlı yükselişinin sebepleri‘ni sıralamak gerekirse; Osman Gazi ve ondan sonra gelenlerin gerçekleştirdiği fetihler, Anadolu halkı için yeni gaza ve yerleşme alanları açmaktaydı. Osmanlı...

12 Ağu, 2019

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı devletinin kuruluşu Anadolu Türklüğünü yeniden birbirine kavuşturan, yayılmasını ve güçlenmesini sağlayan Osmanlıların ortaya çıkışı olayı, Batı Anadolu’nun uç bölgesinde yeni bir Türkiye’nin doğuşu ile...

8 Ağu, 2019

Meşrutiyet Dönemi

Meşrutiyet Dönemi I. Meşrutiyet Dönemi Meşrutiyet dönemi, II. Abdülhamit tahta çıkmadan önce devletin yönetim sistemi ile ilgili bir anlaşma yapmıştı. Ziya Paşa ve Abdülhamit arasında geçen...

5 Ağu, 2019

Ahmet Tevfik Paşa

AHMET TEVFİK PAŞA KİMDİR? Ahmet tevfik paşa , Aslen soylu ve Kırımlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Tevfik, 1845 yılında İstanbul / Üsküdar’da dünyaya gelmiştir....