İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Antlaşmalar ve Konferanslar
  3. Pasarofça Antlaşması ve Sonuçları

Pasarofça Antlaşması ve Sonuçları

Pasarofça Antlaşması 1703-1730 yılları arasında; Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya'nın Pasarofça kasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî adlı

Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması 1703-1730 yılları arasında; Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî adlı defterdarlıkla 1714 – 1717 yıllarında Osmanlı – Avusturya – Venedik savaşına son veren antlaşmadır. Osmanlı Devleti sultanlarından 3. Ahmed Han Defterdarı (Maliye Müsteşarı) Silâhtar İbrâhim Efendi liderliğinde bir kurul temsil etti. Pasarofça kasabasında Kont Virmond başkanlığında Avusturya ve Carte Ruzigi başkanlığındaki Venedik kurullarından başka; Felemenk (Hollanda) ile İngiltere temsilcileri de bulunmaktaydı. İki ay kadar süren konferanstan sonra; Avusturya ile 20 madde ve bir ek; Venedikli’ler ile de 26 madde üzerinden 21 Temmuz 1718 tarihinde antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre, Avusturya ile Niş, Banat Dağları ve Transilvanya Alpleri sınır belirlendi. Mülteci Rakoçi, Ferenç ailesiyle beraber Osmanlı-Avusturya sınırında oturmak ve güvenliği sağlanmak şartıyla iade edilecekti. Venedikliler, Mora Yarımadasını, Korintos ile bölgesini, Egin Körfezindeki adaları, İyonya Adalarını, Aya Mavri Adasını ve Girit’te üç limanı Osmanlı Devletine verecekti.

Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti; Avusturya’ya toprak vermesine rağmen, Venedik’ten toprak almıştır. Avusturya’ya verdiği toprakları ise sonraki antlaşmalarla geri aldı. Pasarofça Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti, Avrupa cephesinde uzun bir barış dönemine girdi.

Yorum Yap

Yorum Yap