İlginizi Çekebilir
Estergonun Fethi
  1. Ana Sayfa
  2. Osmanlı Imparatorluğu
  3. Sırpsındığı Savaşı (Zaferi)

Sırpsındığı Savaşı (Zaferi)

Sırpsındığı Zaferi

Sırpsındığı zaferi Osmanlı kuvvetlerinin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş (1364).

Osmanlı Beyliğinin Trakya ve Balkanlar’da hızlı bir şekilde ilerleyerek birçok bölgeyi ele geçirmesi, Papa Urbanus V’in teşvikiyle Macarların, Bulgarların, Sırpların, Eflaklıların ve Bosnalıların, Osmanlılar tarafında birleşmesine neden oldu. Müttefik ordusu, Edirne üstüne yürüdüğü sırada I. Murad Han, Bursa’daydı. Edirne’de bulunan Beylerbeyi Lala Şahin Paşa, I. Murad Han’dan yardım istedi. I. Murad Han, emrindeki birliklerden Hacı İlbeyi’ni 10 bin kişilik bir kuvvetle, düşmanın durumunu öğrenmesi için Sırpsındığı tarafına gönderdi. Hacı İlbeyi, düşman birliklerinin her türlü emniyet tedbirinden uzak olarak ilerlediğini görünce, bir gece baskınıyla Macar kralı Layoş emrindeki bu haçlı ordusunu mağlup etti. Askerlerin çoğu, Meriç nehrinde boğuldu. Bazı kaynaklara göre Lala Şahin Paşa, Hacı İlbeyi’nin kazandığı bu zaferi kıskandığı için, onu zehirleterek öldürttü.

Sırpsındığı zaferi sonrası Edirne, Osmanlı Devletinin başkenti oldu; Bulgar Krallığı, Osmanlı Devletine vergi vermeyi ve Osmanlı himayesine girmeyi kabul etti.

Yorum Yap

Yorum Yap